unsere Schüler

Kategorie:

Im Schuljahr 2017/2018 lernen 315 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule

KlasseAnzahl der SchülerKlassenleiter/Klassenleiterin
5a 21 Frau Petschel
5b 22 Frau Nitsche
5c 21 Frau Schmidt
6a 28 Frau Richter
6b 24 Frau Hein
7a 25 Herr Haspel
7b 25 Frau Barta
8a 24 Frau Peschel
8b 25 Frau Hauswald
9a 27 Frau Lode
9b 27 Herr Beckert
10a 23 Frau Ziesche
10b 23 Herr Wödl

Wo kommen unsere Schüler her?

 

Einzugsgebiet